Wat is goed leiderschap?

De kenmerken van goed leiderschap

Onze wereld kent vandaag vele variabelen die allerhande uitdagingen veroorzaken. De Covid 19-pandemie toonde ons nog maar recent welke impact er kan ontstaan op ons sociaal en professioneel leven alsook onze economie en maatschappij.

Andere gebeurtenissen die zich momenteel op wereldvlak afspelen, tonen dit spijtig genoeg ook aan. We kunnen stellen dat goed leiderschap belangrijk is in stabiele tijden. Toch merken we zeker op dat goed leiderschap nog belangrijker is in tijden die worden gekenmerkt door conjunctuur en uitdaging.

Maar wat is goed leiderschap.

De situatie en omstandigheden kunnen een invloed hebben op de nodige leiderschapsstijl. Toch zijn er enkele universele kenmerken die goed leiderschap typeren. Wil jij meer te weten komen over goed leiderschap? Lees dan zeker deze blog.

Wat is Leiderschap?

Leiderschap is de capaciteit om verschillende medewerkers met verschillende talenten te mobiliseren om de organisatie bepaalde doelstellingen te laten behalen. Deze resultaten kunnen uitdagend en groots zijn, maar ze zijn steeds weloverwogen en concreet.

Het klopt dat Management een onderdeel van leiderschap uitmaakt. Toch moeten we stellen dat management eerder doelt op beheer en leiderschap meestal een bepaalde verandering vooropstelt.

Goed leiderschap bestaat er uit om het kernteam, andere teams binnen de organisatie en al wie betrokken is bij de doelstellingen van het bedrijf in dezelfde richting te doen kijken. Dit gebeurt doormiddel van goede coalities en het creëren van een sterke visie.

Wanneer leiderschap wordt toegepast is het vaak in de context van een team-aangelegenheid. Toch mogen we niet vergeten dat leiderschap een diep individuele kern heeft. Het berust essentieel op de persoonlijke moed om enerzijds een bepaalde visie te ontwikkelen, anderzijds correct en integer te handelen op basis van deze visie, en tenslotte een bepaalde doelstelling te behalen.

Wanneer een leider goed zelfleiderschap stimuleert bij alle individuen die deel uitmaken van de groep, kunnen we spreken van goed leiderschap.

Effectieve communicatie

Communicatie is een van de belangrijkste onderdelen van succesvolle teams. Er kan te veel worden gecommuniceerd maar ook te weinig. Er moet dus aandacht zijn voor deze lijn. Indien dit niet het geval is ontstaat er een onhelderheid binnen de organisatie en haar doelstellingen.

Een manier om deze lijn goed te beheren is effectieve communicatie. Dit wil zeggen dat er enerzijds smalltalk aanwezig is binnen de organisatie maar vooral ook oog is voor de communicatie over projecten.

Belangrijke kenmerken van effectieve communicatie zijn: timing, tijd, wisselwerking, transparantie, duidelijkheid, perspectief, verantwoordelijkheid, lichaamstaal, doelmatigheid en feedback.

Hoge emotionele intelligentie 

Uiteraard gedraagt een goede leider zich respectabel en integer. Ook zou hij of zij in alle gevallen ethiek hoog in het vaandel moeten houden wanneer het gaat over de dagelijkse leiding.

Toch hebben de beste leiders een hoge emotionele intelligentie. Hij of zij kan zich makkelijk verplaatsen in een ander zijn perspectief en is sterk in intra- en  intermenselijke relaties. Aangezien goed leiderschap wordt gekenmerkt door motivatie en inspiratie is het empathische luik zeer belangrijk.

Een empathische leider onderzoekt hoe zijn of haar woorden anderen kunnen beïnvloeden, hoe andere teamleden zich voelen, hij of zij lost conflicten op in plaats van er op te reageren, en houdt rekening met anderen hun gevoelens. 

Teamontwikkeling 

Goed leiderschap is gericht op ontwikkeling. Naast het stimuleren van autonomie en persoonlijke ontwikkeling bij de individuele medewerkers, is de groepsontwikkeling minstens even belangrijk.

Goede leiders delen niet alleen hun eigen kennis en vaardigheden met de groep. Ze stimuleren ook vooral hieromtrent een kruisbestuiving tussen verschillende medewerkers en teams binnen de organisatie. Hierbij is zowel zelfontwikkeling als teamontwikkeling belangrijk.

Ze ontwikkelen dus niet enkel zichzelf maar stimuleren ook de verschillende medewerkers binnen de organisatie om zichzelf te ontwikkelen alsook hun collega’s bij te staan bij hun ontwikkeling.

Deze ontwikkeling kan worden gestimuleerd tijdens opvolgingsmomenten, meetings, trainingen, workshops, tools en andere mogelijkheden. Er ontstaat vooral een omgeving waar veel aandacht is voor medewerkers die willen bijleren en vooruit willen.

Een omgeving waar feedback en het leren uit fouten aangenaam zijn. De beste leiders weten welke aanmoediging en ondersteuning zij graag zelf zouden gehad hebben tijdens hun carrière.

Problemen oplossen

Mogelijks is een probleemoplossend vermogen het belangrijkste kenmerk van een goede leider. Medewerkers en teams komen regelmatig met uitdagingen en problemen ten rade.

Het is dan als leider niet de bedoeling om alle antwoorden meteen in pacht te hebben of deze problemen meteen zelf op te lossen maar eerder om een juiste acquisitie aan de dag te stellen van de middelen die binnen de organisatie aanwezig zijn en vervolgens te delegeren, te inspireren en motiveren. De beste leiders kunnen zeer goed actief luisteren.

Op deze manier creëren ze helderheid omtrent de uitdaging en het probleem. Vervolgens worden er vragen gesteld om de teamleden in de juiste richting te laten denken. Advies is steeds gestaafd aan de hand van data of ervaringsdeskundigheid.

Ook worden er meerdere oplossingen en alternatieven aangehaald. Het team kan aan de hand van deze begeleiding dan autonoom en zelfstandig tot een oplossing komen. Dit komt het ontwikkelingsproces van de groep zeker ook ten goede.

Verantwoordelijkheidszin

Een sterke leider neemt verantwoordelijkheid. Dit doet hij of zij niet door het heft in eigen handen te nemen en alle uitdagingen en problemen zelf op te lossen. De verantwoordelijkheid wordt eerder genomen op macro-vlak.

De leider zal samen met zijn team een bepaalde planning opmaken met een weloverwogen taakverdeling om op deze manier de bedrijfsdoelstellingen te halen. Vervolgens zal deze planning opgevolgd worden tijdens teammeetings en zal er bijgestuurd worden waar nodig.

Verantwoordelijkheid nemen betekent dat er kan toegegeven worden wat beter had gekund. Het team kan vervolgens deze werkpunten meenemen ter optimalisatie. Worden de doelstellingen niet gehaald dan is dit niet automatisch slecht nieuws.

Dan wordt het zeer duidelijk waar er binnen de organisatie verbetering en vervolgens groei mogelijk is.

Conclusie

We bekeken net wat goed leiderschap betekent.

De kenmerken van goed leiderschap zijn veeleer.

De tijdsgeest en omstandigheden kunnen ongetwijfeld een sterke impact hebben op de juiste leiderschapsstijl. Toch zijn er enkele kenmerken die onlosmakelijk verbonden zijn met goed leiderschap.

Goed leiderschap wordt getypeerd door effectieve communicatie, hoge emotionele intelligentie, teamontwikkeling, problemen oplossen en een sterke verantwoordelijkheidszin.

ervaart jouw team uitdagingen? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij hebben alvast een luisterend oor.

Deel deze blogpost

HR insights van professionals

mourik-nv
Interview: Mourik nv
Blog september
Tegenbiedingen: Waarom ze meestal niet helpen om werknemers te houden.
Een hoog salaris is niet altijd genoeg om je medewerkers te binden aan je bedrijf. Lees hier waarom medewerkers wél blijven.
Hoe behoud je je personeel zonder loonsverhoging?
Hoe zorg je voor een sterke bedrijfscultuur? Het antwoord zal je verbazen.
Waarom empathie het nieuwe sterk is voor bedrijven.
Effectieve_Wervingsstrategie_Cover
Het geheim van een succesvolle wervingsstrategie
HRTECH_HIGHLIGHTED_IMAGE-2
Interview: HR Outlook Europe
Vorige
Volgende
mourik-nv
Interview: Mourik nv
Blog september
Tegenbiedingen: Waarom ze meestal niet helpen om werknemers te houden.
Een hoog salaris is niet altijd genoeg om je medewerkers te binden aan je bedrijf. Lees hier waarom medewerkers wél blijven.
Hoe behoud je je personeel zonder loonsverhoging?
Hoe zorg je voor een sterke bedrijfscultuur? Het antwoord zal je verbazen.
Waarom empathie het nieuwe sterk is voor bedrijven.
Effectieve_Wervingsstrategie_Cover
Het geheim van een succesvolle wervingsstrategie
HRTECH_HIGHLIGHTED_IMAGE-2
Interview: HR Outlook Europe
Vorige
Volgende