6 tips om je sollicitatiegesprek naar een hoger niveau te tillen.

Desondanks het feit dat veel hiring managers en recruteerders ervan uitgaan dat personen die zeer goed kunnen solliciteren de meest geschikte kandidaten zijn, klopt dit vaak niet. Vaak is het zo dat kandidaten die een enorm sterk gesprek afleggen achteraf zeer middelmatig blijken te zijn en degenen die minder sterke vaardigheden in het presenteren hebben vaak de beste personen voor de job blijken te zijn.

Wij geven jou 6 tips om je sollicitatiegesprek naar een hoger niveau te tillen.

Het gebeurt dus geregeld dat de beste kandidaat de job niet krijgt en de beste presentator dus wel. Toch moeten we toegeven dat een goede eerste indruk en een sterk sollicitatiegesprek dus enorm belangrijk zijn. Je kan je nu de vraag stellen wat nu het belangrijkste gegeven is om de functie die je al zo lang wil bij het bedrijf dat je enorm aanpreekt binnen te halen. Zeer geschikt zijn of goed kunnen presenteren? Ons antwoord is vrij eenvoudig. Is het te veel gevraagd om beide te zijn? Daarom geven we jullie vandaag 6 concrete tips mee om je sollicitatiegesprek tot een hoger niveau te tillen.

#1  Bereid je goed voor en doe je research

Als je naar een sollicitatiegesprek gaat en je de openstaande functie echt wil verzilveren, moet je dit je potentiële toekomstige werkgever duidelijk kunnen maken. Het is belangrijk dat je de persoon met wie je samenzit kan overtuigen dat jij de man of vrouw voor de job bent. Je weet dat dit is gelukt als je gesprekspartner zich na het gesprek afvraagt waar je al die tijd gezeten hebt. Hiervoor geven we je enkel tips.

 • Ga via het internet na welke historiek het bedrijf doorliep. Hoe is de organisatie tot stand gekomen? Hoe is ze geëvolueerd en waarmee houdt ze zich de dag van vandaag mee bezig? Welke projecten werden al reeds uitgevoerd en welke lopen nu? Je toekomstige werkgever zijn vertrouwen in jou zal nogmaals bevestigd worden als hij merkt dat je zijn bedrijf al goed kent.
 • Het verleden en het heden zijn zeer belangrijk. Tevens even belangrijk is de toekomst. Waar wil de organisatie naartoe? Wat is de visie van het bedrijf? Bedrijven willen namelijk medewerkers die mee willen denken en werken aan de toekomst van de organisatie.
 • Neem de vacature of vacatures waarvoor je solliciteert grondig door. Lees ook tussen de lijnen en schat in op welke manier deze functie deel uitmaakt van het groter geheel. Zorg ervoor dat je niet voor verassingen komt te staan en perfect weet wat de vacature inhoudt.
 • Het kan belangrijk zijn om op de hoogte te zijn van de bedrijfsstructuur. Ga na wie het bedrijf leidt. Wel moeten we toegeven dat je niet altijd aan deze informatie zult geraken. Daarom is het zeker ook belangrijk om na te gaan welke bedrijfscultuur er in de organisatie heerst. Als je dit goed kan inschatten en je kan duidelijk maken dat jij hierin past, komt dit jouw sollicitatiegesprek zeker ten goede.
 • Bereid de dag van je sollicitatiegesprek goed voor. Zorg ervoor dat je niet in tijdsnood komt te zitten door minder belangrijke zaken te verzetten naar een andere dag. Reken ook uit hoeveel tijd je nodig zal hebben om op je gesprek te geraken door te bekijken waar het bedrijf gelegen is en welke reisweg je zal nemen. Bouw bovendien een marge in qua tijd zodat je zeker niet te laat komt.

#2  Wees zelfbewust en beschrijf je meerwaarde

Zaakvoerders, hiring managers en rekruteerders zijn steeds op zoek naar stabiele en zelfbewuste kandidaten. Ze zijn op zoek naar mensen die zeer goed weten wat ze willen in het leven en zich niet enkel inzetten voor hun werkgever maar ook in hun eigen persoonlijk leven. Mensen die succesvol in het leven willen zijn en zowel iets willen opbouwen op hun werk als thuis. Maak daarom dus steeds duidelijk welke missie je navolgt in dit leven. Wij geven alvast nog enkele tips.

 • Vertel over jezelf. Het is steeds interessant om te vertellen welke weg je al reeds hebt afgelegd en ook waar je naartoe gaat. Maak duidelijk wat jouw visie is en op welke manier deze in gealiëneerd is met die van het bedrijf waar je solliciteert. Ook niet onbelangrijk is om mee te geven voor welke waarden en normen je nastreeft. Hierdoor laat je zien dat je een persoon bent op wie men kan rekenen en die volgens duidelijke regels leeft. Als je voor niets staat kan je voor alles vallen.
 • Vertel wat jou naast je werk drijft en met welke activiteiten je je dagen vult. Zo kan het bedrijf en je toekomstige werkgever je beter inschatten en merken dat je ook buiten het werk een geëngageerd persoon bent.
 • Wanneer het over de vacature gaat is het interessant dat je niet alleen meegeeft dat je weet wat deze inhoudt maar ook beschrijft op welke manier je ze zou invullen. Op deze manier kan je duidelijk maken dat je er al goed hebt over nagedacht en dat je echt een meerwaarde voor het bedrijf kan betekenen.
 • Wees ambitieus en laat merken dat je wil doorgroeien als dit het geval is. Bedrijven zijn altijd op zoek naar mensen die een uitdaging aan willen gaan en een zekere verantwoordelijkheid willen dragen voor de organisatie. Let er wel op dat wanneer je doorgroeitermijnen doorgeeft, deze wel realistisch en haalbaar zijn. Wanneer je na twee jaar al in de directie wil terechtkomen, zal dit het omgekeerde effect hebben.
 • Wees zelfbewust en benoem zowel de zaken waarin je uitblinkt als de zaken waarin je jezelf nog kunt verbeteren. Niemand is perfect, maar medewerkers die kunnen uitkomen voor zowel hun sterktes als zwaktes weten wie ze vandaag zijn waardoor ze makkelijker kunnen groeien. Ze zijn namelijk zelfbewust. Ze weten wat ze moeten doen om zich te verbeteren.
 • Wanneer je, samen met de persoon die het sollicitatiegesprek afneemt, je cv overloopt, is het belangrijk om telkens te vertellen welke functie je hebt uitgeoefend, wat de activiteiten en taken waren die je op jou nam, hoe en waarom je bepaalde beslissingen nam en met wie je hiervoor samenwerkte. Ook moet je eerlijk zijn omtrent de redenen waarom vroegere tewerkstellingen tot een einde kwamen. Wanneer je hieruit hebt geleerd is dit zeker een meerwaarde aangezien je deze fouten niet meer kan maken bij je volgende werkgever.

#3  Schets je verwachtingen

Wees transparant omtrent je verwachtingen van de functie, het bedrijf, doorgroeimogelijkheden, het loonpakket, etc. Wanneer je dit niet doet, bestaat er een kans dat je de verkeerde job aanneemt en een extra kortstondige tewerkstelling op je cv moet toevoegen. Dan dien je op het volgende sollicitatiegesprek weer extra moeite te doen om dit te verantwoorden en bestaat er een kans dat je overkomt als iemand die niet weet wat hij of zij wil. Bovendien is de arbeidsmarkt behoorlijk veranderd de laatste decennia. Assertiviteit, transparantie en weten wat je wil, worden de dag van vandaag in de meeste functies bij het merendeel van de bedrijven als een sterkte beschouwd. Wat zeker niet wil zeggen dat je onrealistische eisen moet stellen of zelfs arrogant mag zijn.

#4  Maak een goede eerste indruk

Eerste indrukken zijn blijvend. Ze komen sneller tot stand dan je zou durven denken. Bij de begroeting is het vaak al gebeurd. Ze hebben dan ook een invloed op hoe een persoon je ziet in de verdere toekomst en in dit geval dus ook tijdens je sollicitatiegesprek. Het is de kunst om zowel ontspannen als gedreven over te komen. Daarom is het belangrijk om op de volgende zaken te letten.

 • Zorg dat je bij je eerste begroeting een goede handdruk geeft. Ondanks dat er in vele werkomgevingen intussen ‘fist bumps’, ‘high fives’ of ander begroetingsvormen worden gebruikt en deze hoogstwaarschijnlijk wel hygiënischer zijn dan het schudden van handen, heeft een stevige handdruk voor je sollicitatiegesprek de meeste voordelen. Het is namelijk een duidelijk teken dat je zelfzeker bent en er helemaal voor wil gaan. Het straalt ook vertrouwen uit en het feit dat je het engagement wil aangaan om samen te werken.
 • Maak oogcontact. Vaak is het niet makkelijk om je gesprekspartner in de ogen te kijken. En al helemaal niet tijdens een lang gesprek zoals bij het solliciteren. Ook is het zo dat de ene persoon het makkelijker heeft met oogcontact dan de andere. Toch is oogcontact een bepalende factor om je sollicitatiegesprek tot een goed einde te brengen. Het is namelijk een teken van zelfzekerheid en vertrouwen. Tracht dus zoveel mogelijk oogcontact te maken tijdens je gesprek. Aandachtig luisteren kan ervoor zorgen dat je het hiermee makkelijker hebt.
 • Kom op tijd. Laatkomers hebben doorgaans onmiddellijk minder kans om de job te verzilveren dan kandidaten die op tijd zijn. Bovendien begint je gesprek al meteen met excuses. Dit zorgt ervoor dat je als onbetrouwbaar en onverantwoordelijk gezien kan worden. We zijn ervan op de hoogte. Het verkeer kan veel roet in het eten gooien wanneer je ergens op tijd wil komen. Zorg er daarom dus steeds voor dat je voor extra tijd zorgt. Bouw een marge qua tijd in zodat je niet ongerust hoeft te zijn om te laat te komen.
 • Verzorg jezelf en wees hygiënisch. Hygiëne vertelt veel over een persoon en dus ook over zijn ingesteldheid. Een nette verschijning doet het net altijd beter. Zorg er ook voor dat je zeker gepast gekleed bent. Voor de ene functie ligt dit iets anders dan voor de andere. Daarom geven we je het advies om op de volgende twee kledingstukken te letten. Ga voor een hemd een geklede schoenen. Zo zul je in de meeste omgevingen gepast gekleed zijn.
 • Geen kauwgom. We weten het, mondhygiëne is belangrijk. Een muntje of kauwgom zijn dus het beste middel om zeker een frisse adem te hebben wanneer je aan je sollicitatiegesprek moet beginnen, maar dat wil niet zeggen dat je dit tijdens je gesprek moet gebruiken. Zorg er dus steeds voor dat je mond leeg is wanneer je aan je gesprek begint.

#5  Onderscheid jezelf met een sterke cv en een goed LinkedIn-profiel

Het is belangrijk dat je je zowel voor als tijdens het sollicitatiegesprek positief onderscheidt ten opzichte van je concullega’s. Je cv mag niet zomaar een opsomming zijn van je werkervaring. Het is de bedoeling dat men aan de hand van je cv al een goed beeld heeft van wie je bent en je in principe al een beetje leert kennen. Aan de hand van een motivatiebrief kan je je doeleinden nog beter schetsen. Bovendien toon je aan dat je er hebt over nagedacht, de job echt wil en er tevens tijd hebt ingestoken. Ook aan je LinkedIn-profiel moet gewerkt worden. Je kan hiermee je visie schetsen, bijdragen delen en interesses aanvinken. Je bent een deel van de arbeidsmarkt en geeft dit ook te kennen. Je connecties en endorsements bevestigen bovendien je kwaliteiten. Ook kan het zijn dat je gedeelde connecties hebt met je gesprekspartner. Deze mensen kunnen je een positieve referentie geven aan je potentiële toekomstige werkgever. Het is de bedoeling dat al deze middelen je ambities, waarden en meerwaarde duidelijk maken. Kortom, iets om goed over na te denken. Wil je je echt onderscheiden van andere sollicitanten, dan kan je nog een videoboodschap inzetten. Dit is een middel dat nog veel te weinig wordt gebruikt op de hedendaagse arbeidsmarkt. Op deze manier kan je meteen een sterke eerste indruk nalaten en je toekomstige werkgever overtuigen om jou beter te leren kennen. Vergeet zeker niet dat je via andere social media al het voorgaande teniet kan laten gaan. Hou dus ook rekening met wat je allemaal op deze kanalen gooit. Reken er maar op dat veel hiring managers je ook gaan opzoeken op andere social media.

#6  Wees geëngageerd en volg je sollicitatiegesprek correct op.

Wanneer je je gesprek succesvol hebt afgerond, is het zeker niet verkeerd om duidelijke afspraken te maken met de persoon die je sollicitatiegesprek afnam. Vraag wat het proces is dat verder doorlopen dient te worden en wanneer jullie terug contact met elkaar opnemen om te bekijken of je bent aangenomen of juist niet. Niets is lastiger dan een hiring manager die niets laat weten of een sollicitant die maar blijft bellen. Bovendien is het ook zeer schadelijk voor je zelfvertrouwen. Op deze manier kan je sneller inschatten of je de job hebt of het verlies achter je laten en verdergaan met solliciteren.

Ben je klaar om te gaan solliciteren?

We weten dat geschiktheid een zeer doorslaggevende factor is bij het solliciteren. Toch komen er nog vele andere zaken bij kijken die je slaagkans bepalen. We hopen dat jullie nu klaar zijn om te gaan solliciteren en de carrière die jullie nastreven nog meer vorm kunnen geven na het lezen van deze tips.

Hopelijk hebben deze 6 tips  je  sollicitatiegesprek naar een hoger niveau gebracht. Zit je nog met vragen omtrent solliciteren? Of heb je hulp en advies nodig? Dan kun je altijd vrijblijvend contact met ons op nemen. Wij helpen je graag verder!

Deel deze blogpost

HR insights van professionals

mourik-nv
Interview: Mourik nv
Blog september
Tegenbiedingen: Waarom ze meestal niet helpen om werknemers te houden.
Een hoog salaris is niet altijd genoeg om je medewerkers te binden aan je bedrijf. Lees hier waarom medewerkers wél blijven.
Hoe behoud je je personeel zonder loonsverhoging?
Hoe zorg je voor een sterke bedrijfscultuur? Het antwoord zal je verbazen.
Waarom empathie het nieuwe sterk is voor bedrijven.
Effectieve_Wervingsstrategie_Cover
Het geheim van een succesvolle wervingsstrategie
HRTECH_HIGHLIGHTED_IMAGE-2
Interview: HR Outlook Europe
Vorige
Volgende
mourik-nv
Interview: Mourik nv
Blog september
Tegenbiedingen: Waarom ze meestal niet helpen om werknemers te houden.
Een hoog salaris is niet altijd genoeg om je medewerkers te binden aan je bedrijf. Lees hier waarom medewerkers wél blijven.
Hoe behoud je je personeel zonder loonsverhoging?
Hoe zorg je voor een sterke bedrijfscultuur? Het antwoord zal je verbazen.
Waarom empathie het nieuwe sterk is voor bedrijven.
Effectieve_Wervingsstrategie_Cover
Het geheim van een succesvolle wervingsstrategie
HRTECH_HIGHLIGHTED_IMAGE-2
Interview: HR Outlook Europe
Vorige
Volgende