Recruitment

recruitment

Hoe we talent
vinden

Doormiddel van onze beproefde Talent Sourcing methode komen we op confidentiële wijze in contact met talent. We kiezen steeds voor kandidaten met een doordachte motivatie en een stabiel traject. Door een combinatie van interviewtechnieken en testinstrumenten, krijgen we een accuraat beeld van de persoonlijkheid, gedragingen en vaardigheden van kandidaten. Dit laat ons toe om met een hoge graad van zekerheid te bepalen of de persoon al dan niet in de functie en het bedrijf past. Bovendien kunnen we dan ook zeer accuraat voorspellen hoe een kandidaat in een bepaalde functie zal presteren. Indien noodzakelijk, vullen we dit aan met een psychometrische doorlichting om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid nader te bekijken om nog een betere prognose te maken.

Hoe we talent
screenen

Om een sterke match na te streven, maken wij een selectie van een of meerdere beloftevolle kandidaten voor uw openstaande vacatures. We maken deze selectie met behulp van onze methode die sterk gefundeerd is op “ interviewing voor competenties” Enerzijds gaan we na of de nodige kwalificaties en ervaring aanwezig om de functie succesvol uit te voeren en mogelijks door te kunnen groeien. Anderzijds brengen we de motivatie en persoonlijkheid van de kandidaat in kaart om te bekijken of deze matchen met de visie en cultuur van uw organisatie.

Hoe we talent integreren

Kandidaten met
impact

Begeleiding tot
succes

Nauw opvolgen
tewerkstelling

Het behaalde resultaat

Waarom onze klanten
voor onze methode kiezen

Advies

Duidelijke assessments

Kandidaten met een stabiele track record

Hoge retentie van aangeworven kandidaten

Kortom, maatwerk

Pareto-21

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij willen met onze klanten meedenken voor een duurzame oplossing, passend bij hun behoeften. Een op maat gemaakt plan kan variëren van Inhouse HR, HR consultancy, Outplacement, Onboarding en/of Talent Resourcing.

Ik leerde Pareto HR kennen in de eerste week nadat ik ontslagen werd wegens een reorganisatie. Ik oefende bij mijn vorige werkgever de functie ploegbaas HVAC uit. Pareto HR zorgde ervoor dat ik in no time kon kiezen tussen 3 verschillende voorstellen. Ik heb uiteindelijk gekozen voor de functie meewerkend werfleider HVAC bij een multinational met een Belgische zetel.
Fawaz
Meewerkend werfleider HVAC